KOMMENTAR: Bør jeg bruke bilde på CVen?

ID-100215707 - Foto: Frankie242Dette er et spørsmål som setter mange i jobbsøkere i tvil, og det er veldig mange meninger om hva som er riktig. Denne artikkelen er ikke bare tips til deg som jobbsøker, men også en appell til deg som er arbeidsgiver.

Nokun.no oppfatter at mange arbeidsgivere ser bilde på CVen som en enkel løsning for å sile ut «uønskede kandidater», noe det absolutt ikke skal brukes til.
Tekst: Gilbert Borgen

Langt svar:
Studier fra USA viser at bilde på CV-en fungerer om du er pen og hvis du er en del av den etniske majoriteten.
Det er gjort en del studier som tyder på at du kan bli silt ut på bakgrunn av bildet på CV-en. De som rekrutterer, kan være fordomsfulle og legge vekt på ting som ikke er relevante når de ser bildet av deg. Madeleine Dalsklev fra Psykologiforbundet forteller at slik diskriminering ikke nødvendigvis skjer med vilje.

– Det trenger ikke være fordommer og diskriminering i alle tilfeller, og noen ganger kan slike fordommer forekomme på et implisitt nivå (skjer automatisk). Mange tenker de ikke har fordommer mot personer av utenlandsk opprinnelse, men på et mer automatisk og implisitt nivå kan man allikevel ha fordommer som bunner i fremmedfrykt, forteller Dalsklev. Vi i Nokun.no mener derfor at man skal unngå å bruke bilde på CV’en, det vil uansett ha en innvirkning på arbeidsgiveren, og er du uheldig så har det en negativ virkning.

Hva sier arbeidsgiverne?
Rekrutteringsbyrået Fønix Kompetanse skriver på sin Facebookside at de ofte får spørsmål om kandidatene bør ha portrett på søknadsdokumentene, og at de varierer svaret ut i fra en vurdering de gjør av den aktuelle personens utseende. Fønix Kompetanse skriver videre at flere arbeidsgivere bruker bilder på CV til å sile ut kandidater som «ikke har et utseende som ikke passer til stillingen eller inn i deres miljø».

Rekrutteringsbyrået fra Oslo forteller om arbeidsgivere som vektlegger f.eks hårlengde, uttrykk i øynene eller at personen ser for ung eller for gammel ut. Dette er diskriminering, og skal ikke forekomme. Hvis personen er best kvalifisert på papiret, hvorfor skal utseende påvirke arbeidsgiver til å ikke innkalle personen?

Når subjektive holdninger hos arbeidsgiveren er grunnlaget for at en person skal få jobbintervju eller ikke, vil det ødelegge for de som ikke helt passer intervjuerens visjon av hvordan folk skal se ut.

Utseende skal ikke ha noe å si for at personen får intervju eller ikke. Er kandidaten godt kvalifisert til stillingen som utlyses, blir han eller hun innkalt til intervju – så enkelt er det.

Kort svar:
Nei.