Under halvparten leser arbeidskontrakten

Husk å lese kontrakten før du signerer!

Husk å lese kontrakten før du signerer!

I følge en undersøkelse gjort i 2013 av Nokun.no, er det kun 45 prosent som kan svare ja på at de har lest nøye gjennom arbeidskontrakten sin. «Dette er et urovekkende og overraskende resultat», sier Gilbert Borgen, daglig leder i Nokun.no.
Tekst: Camilla Veland
«En kontrakt er det viktigste arbeidsdokumentet en arbeidstaker har. Her finner man avtalt stillingsbeskrivelse, stillingsprosent og lønn. Det man også finner i en arbeidskontrakt er prøvetidsbestemmelser, oppsigelsesfrister, og hvor mye ferie man har krav på. Når vi ser at over halvparten av de spurte ikke leser igjennom arbeidskontrakten sin, vil det si at mange ikke vet hva de har skrevet under på, fortsetter Borgen.

Vi legger ut resultatene fra fjorårets spørreundersøkelse på nokun.no i løpet av kort tid. Dersom du ønsker å ta jobbundersøkelsen for 2014 kan du gjøre det her! Ta undersøkelsen og bidra til å sette søkelyset på et mer rettferdig arbeidsliv.