Bruksvilkår og personvern

Kjøpsvilkår

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alle varer og tjenester kjøpt gjennom nokun.no, nettsiden til Norsk Kunnskapsbevis AS, Org.nr. 898.808.092, heretter omtalt som Selskapet.

Kjøper, også omtalt som klient, må ha fylt 18 år, eller ha fylt 15 år og ha samtykke fra foresatte (Les Datatilsynet og Forbrukerombudet sine retningslinjer om samtykke frå mindreårige ). Som kjøper forplikter du at personopplysningene du oppgir til Selskapet er korrekte, og å melde fra til oss dersom noe er ukorrekt eller mangelfullt. Du forplikter også å overholde betalinger og frister.

Selskapet forplikter å yte best mulig service, og å opptre som en upartisk aktør i arbeidsmarkedet med fokus på å fremme kunnskap blant unge og arbeidssøkende

Betaling på etterskudd
Norsk Kunnskapsbevis AS godtar at kunder betaler på etterskudd. Betalingen vil da skje ved at kunden mottar en faktura  som vedlegg på e-post. fakturaen betales via bankoverføring m/KID-nummer. Betalingsfrister vil være oppgitt i fakturaen, og gjeldende regler følger renteloven. Ved uteblitt betaling kan kunden risikere at fordringen oversendes til eksternt inkassobyrå.

Angrerett og frister

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven, og angrerettskjema via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (, Microsoft Wordfiler, Pdf-filer og tilsvarende) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Dersom du benytter deg av angreretten ifm. med et tilvirkningskjøp (hos oss er dette søknader og CV’er som blir tilpasset kundenes ønsker), så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid (jf. Angrerettloven §16 første ledd).

Angreretten gjelder fra du mottar ordrebekreftelsen fra Norsk Kunnskapsbevis AS til du mottar bestillingen.

Behandling av personopplysninger

Ved å kjøpe tjenester fra selskapet, godtar du samtidig at vi kan registrere og behandle personopplysninger om deg i henhold til §§ 8 og 9 i Personopplysningsloven. Du samtykker også i at du har forstått dine rettigheter.

Selskapet bekrefter herved at de opplysninger du oppgir i søknadsskjemaet skal benyttes kun til identifisering og kontakt relevant til din henvendelse, og vil kun gjøres tilgjengelig for selskapets personell. Opplysningene du gir vil dermed ikke bli utlevert til en tredjepart, og du kan til enhver tid trekke dine opplysninger fra Selskapet sin database. Beløp som er innbetalt til Selskapet vil ikke bli refundert, dersom det ikke foreligger et særskilt grunnlag for dette.

Det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og eventuelle spørsmål kan rettes til vårt kontaktsenter via telefon eller e-post. Du har enhver tid rettighetene til å kreve innsyn, iht. §18 i Personopplysningsloven, og du kan endre eller slette din informasjon fra Selskapets databaser, iht. §27 samme lov, ved å kontakte oss.

Personopplysningene vil bli slettet og makulert på oppfordring fra klient. Hvis ikke annet er spesifisert av klient vil dokumentene bli slettet etter § 28 i Personopplysningsloven. Personopplysningene vil bli behandlet konfidensielt og oppbevart i Selskapets eget arkiv. Det er ikke benyttet et nettbasert arkiv.

Disse krav er utarbeidet i henhold til datatilsynet.